IQ test zadarmo

Prvý známy pokus o porovnanie inteligencie vykonal Francúz A. Binet. Účel tohto porovnania bolo vyčleniť menej nadaných žiakov škôl, ktorí v ​​triedach nadmerne zdržiavali výučbu ostatných.

Po siedmich rokoch, v roku 1905, bol publikovaný prvý test inteligencie.

Následné masové použitie IQ testov prebehlo počas prvej svetovej vojny Američanmi, ktorí sa pomocou IQ testov snažili lepšie a efektívnejšie nájsť možného budúceho veliteľa. Toto pomohlo skúmaniu IQ v rôznych vekových skupinách, odboroch a pod.

Na rozličných internetových stránkach nájdete
IQ test zadarmo. Samotný test obsahuje 35 otázok. Výsledok Vášho testu môže byť použitý na štatistické účely.

Na každú otázku existuje iba jedna správna / najvhodnejšia odpoveď. Online IQ test je inšpirovaný testom, ktorý by prvýkrát použitý počas II. svetovej vojny. Pre riešenie testu nebol stanovený časový limit, trvá spravidla 20-30 minút. Výsledok je orientačný a jeho zobrazenie je zdarma. K presnejšiemu výsledku je vhodné navštíviť osobne špecializovaných odborníkov (psychológa, mensa).

Ak si nie ste istý odpoveďou zvoľte tú, ktorá sa Vám zdá najvhodnejšia.