Charakteristika

Psychologické testovanie slúži na pochopenie a charakterizovanie kognitívnych a emočných funkcií jedinca. Reakcie jedinca na jednotlivé úlohy a otázky sa starostlivo zaznamenávajú a tieto reakcie sú často zostavované do štatistických tabuliek, ktoré umožňujú, aby hodnotiteľ porovnal správanie jedinca s konktrolnou skupinou . Psychotesty slúžia k podrobnejšiemu rozboru osobnosti človeka. V modernej dobe sa psychotesty, resp. testy osobnosti stávajú častou súčasťou prijímacích pohovorov v práce. Najčastejšie psychologické testy sú dnes IQ test, EQ test, psychotest pracovných predpokladov a ďalšie testy. Kvalitný psychotest dokáže odhaliť o človeku mnoho dôležitých informácií. K tomu, aby výstup psychotestu bol pravdivý, a aby o niečom vypovedal, je nutné, aby bol psychotest dôkladne pripravený psychológom s vysokoškolským vzdelaním a praxou. Pokiaľ psycho test nie je dielom psychológa, potom tiež testy slúžia skôr pre zábavu.


IQ testy online
Na internete dnes človek nájde mnoho online IQ testov. Bohužiaľ iba zlomok z nich má skutočnú vypovedaciu hodnotu o výške IQ. Podobne ako je to s ďalšími psychotestmi, aj testy IQ musia byť vytvorené psychológom. Klasický IQ test meria niekoľko faktorov inteligencie, a to logické uvažovanie, matematické zručnosti, jazykové znalosti, priestorové videnie a schopnosť riešiť nové problémy. IQ test má zhodnotiť intelektuálny potenciál a to jedincov výkon v strese. Než začnete vypĺňať test uistite sa, že máte asi hodinu voľného času, počas ktorého nikto nebude rušiť. Pozorne si prečítajte každú otázku a vyberte odpoveď. Budete musieť vybrať odpoveď na každú otázku. Niektoré otázky sú navrhnuté tak, aby boli veľmi ťažké a dlho ste nad nimi dlho premýšľali. Ak nemôžete prísť na odpoveď, jednoducho vyberte možnosť "Neviem" a pokračujte v teste. Takéto testy sú na zábavu a nepatria medzi štandardizované psychologické testy. Iba psychológ má teoretické a praktické základy k tomu, aby zostavil test, ktorý spoľahlivo preverí jednotlivé zložky vášho IQ. IQ testy online sú zdarma, len ich vyhodnotenie je spoplatnené. Na internete nájdete veľa stránok, ktoré takéto služby ponúkajú.


EQ testy
Po celé desaťročia, je veľký dôraz kladený na niektoré aspekty inteligencie, ako je logické myslenie, matematické schopnosti, priestorové zručnosti, pochopenie analógie, verbálne zručnosti a pod. Vedci boli zmätení tým, že niektorí jedinci s vysokým IQ boli zlí, zdalo sa, že strácajú potenciál myslenia, správania a komunikácie a tak si znižovali šance na úspech. A tak sa prišlo na existenciu emočnej inteligencie.

Z rôznych dôvodov ľudia s vysokou emočnou inteligenciou majú tendenciu byť viac úspešný v živote, než tí s nižšou EQ, aj keď ich IQ je  nadpriemerné.
Skratka EQ znamená emočná inteligencia. Psychológovia vedú často spory o váhe hodnoty IQ a hodnoty EQ. Testy EQ sa v testovaní zameriavajú na chovanie sa človeka v určitých situáciách. Možno teda povedať, že EQ test skúma to, ako sa človek chová vo svojom sociálnom prostredí, skúma jeho pocity, nálady a reakcie. EQ tiež do veľkej miery skúma vzťahy s inými ľuďmi. Kvalitný EQ test online je len ťažko hľadať, jeho náročnosť neumožňuje dobre otestovať človeka bez prítomnosti psychológa.